Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev. karma. Shattered Reality. 16.11.2021. Imprimé n°16. Trois_A, Toulouse.